Asortyment Moje zakupy
 • SMARTFONY

 • TABLETY

 • SŁUCHAWKI

 • SMARTWATCHE

 • Menu

 • Regulamin
  1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy, oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.deluxury.pl prowadzony jest przez firmę Deluxury Polska Sp. z.o.o, Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, NIP: 5252902064.
  2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym Deluxury.pl zwanym dalej Klientem, a firmą Deluxury Polska Sp. z.o.o, zwaną dalej „Deluxury.pl”.
  3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep Deluxury.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
  1. Przedmiot Sprzedaży
  1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach www sklepu internetowego Deluxury.pl.
  2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Deluxury.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach sklepu wyrażone są w złotych polskich, są kwotą całkowitą do zapłaty i nie obejmują kosztu przesyłki.
  3. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach www sklepu internetowego Deluxury.pl.
  4. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
   • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy sprzedawcy
   • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
   • w systemie ratalnym i leasingowym (Raty Online, Raty mBank, Leaselink Płatności), płatność odbywa się ze środków pochodzących z kredytu,
   • gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,
   • poprzez internetowych operatorów płatności (Szybkie przelewy online, BLIK, płatność kartą, Googole Pay, P24) – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu.
  5. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. 
  6. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Deluxury.pl do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

  III. Realizacja zamówienia.

  1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu poprzez witrynę internetową (deluxury.pl). Zakupu można dokonać składając jednorazowe zamówienie – wypełniając niezbędne dane lub po rejestracji konta użytkownika.
  2. Dokonując zakupu lub rejestracji konta użytkownika Klient:
   • akceptuje postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu Deluxury.pl,
   • wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Deluxury.pl i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy przez Sprzedającego.
  1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  2. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym Deluxury.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
  3. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
  1. Dostawa.
  1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym Deluxury.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Inpost, oraz do automatów paczkowych Paczkomaty Inpost lub Orlen Paczka.
  3. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt bezpłatnie w sklepie stacjonarnym w Łodzi na ul. Struga 7.
  4. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik umieszony na stronie internetowej deluxury.pl i podawany jest do wiadomości Klienta przed dostawą towaru do Klienta.
  5. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych. Na stronie każdego produkty podany jest szacowany czas realizacji dostawy.
  6. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki do biura obsługi Klienta sklepu Deluxury.pl oraz sporządzenie w tym zakresie protokołu szkodowego z kurierem.
  1. Prawo do odstąpienia od umowy.
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem lub wysłać je listem poleconym na adres siedziby naszej firmy.
  2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy.
  3. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwracany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Konsument ma prawo zapoznać się z towarem, jednak nie wykraczając poza granice zwykłego zarządu.
  4. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym Deluxury.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
  5. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Konsument.
  6. Zwrot wpłaty następuje na konto bankowe Konsumenta po otrzymaniu zwracanego produktu przez Sklep w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych (zazwyczaj jest to jeden dzień roboczy).
  7. Uprawnienia i  obowiązki przysługują tylko Konsumentom, którzy dokonali zakupu na odległość. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w związku z czym nie ma możliwości zwrotu towaru zakupionego na firmę. 
  1. Reklamacje
  1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
  2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową.
  3. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru czyli na ulicę Struga 7, 90-420 Łódź.
  4. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
  5. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta.
  6. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w otrzymanej karcie gwarancyjnej.
  7. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  8. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

  VII. Dane osobowe

  1. Administratorem osobowych Klientów jest Deluxury Polska Sp. z.o.o, Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, NIP: 5252902064.
  2. Deluxury przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej Deluxury.pl, świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
  3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  4. Brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Deluxury usług na rzecz Klienta.
  5. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach wskazanych powyżej, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
   a) podmiotom będącym operatorem sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem deluxury.pl; dane aktualnego operatora sklepu internetowego zamieszczane są każdorazowo w regulaminie;
   b) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem deluxury.pl;
  7. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi drogą elektroniczną prowadzenia konta użytkownika deluxury.pl i obsługi zamówień.
  8. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klientów mogą być nadal  przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Deluxury prawnie uzasadnionego interesu administratora danych .
  9. Deluxury zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
   a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
   c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) - w przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania  , (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
   d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;;
   e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
   f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt II powyżej.
  10. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 52, poprzez kontakt droga mailową na adres kontakt@deluxury.pl
  11. W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Deluxury danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  VIII. Postanowienia końcowe

  1. Usługodawcą jest firma Deluxury Polska Sp. z.o.o, Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, NIP: 5252902064.
  2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
  4. Treść strony internetowej www.deluxury.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.
  5. Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Bez wyraźnej zgody użytkownika sklep Deluxury.pl nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe).
  6. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia są własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
  7. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
  8. Wszelkie spory wynikające z realizacji zakupów za pośrednictwem Sklepu, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, w ciągu 30 dni od daty zaistnienia sporu, potwierdzonego zgłoszeniem pisemnym. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w tym terminie, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo sądu powszechnego.
  9. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. 
  10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  11. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoper Premium